Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Perturbed generalized half-linear Riemann-Weber equation - further oscillation results

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
FIŠNAROVÁ, Simona a Zuzana PÁTÍKOVÁ. Perturbed generalized half-linear Riemann-Weber equation - further oscillation results. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations [online]. 2017, iss. 69, s. 1-12. [cit. 2021-07-28]. ISSN 1417-3875. Dostupné z: http://www.math.u-szeged.hu/ejqtde/periodica.html?periodica=1&paramtipus_ertek=publication&param_ertek=6100.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International