Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Stress analysis of the rotating circular saw blade

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BÍLEK, Ondřej a Martin KOVAŘÍK. Stress analysis of the rotating circular saw blade. In: Solid State Phenomena [online]. Trans Tech Publications Ltd., 2017, s. 259-266. [cit. 2024-06-23]. ISSN 1662-9779. Dostupné z: https://www.scientific.net/SSP.261.259.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články