Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Load distribution of heat source in production of heat and electricity

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
NAVRÁTIL, Pavel, Libor PEKAŘ a Jindřich KLAPKA. Load distribution of heat source in production of heat and electricity. International Energy Journal [online]. 2017, vol. 17, iss. 3, s. 99-111. [cit. 2023-12-04]. ISSN 1513-718X. Dostupné z: http://rericjournal.ait.ac.th/index.php/reric/article/view/1667/646.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články