TBU Publications
Repository of TBU Publications

Market segment of families with children: A new stimulus for modern Czech spa industry?

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Market segment of families with children: A new stimulus for modern Czech spa industry? en
dc.contributor.author Jelínková, Darina
dc.contributor.author Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Jurigová, Zuzana
dc.relation.ispartof Journal of International Studies
dc.identifier.issn 2071-8330 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2017
utb.relation.volume 10
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 158
dc.citation.epage 169
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Centre of Sociological Research
dc.identifier.doi 10.14254/2071-8330.2017/10-2/12
dc.relation.uri http://www.jois.eu/?340,en_market-segment-of-families-with-children-a-new-stimulus-for-modern-czech-spa-industry-
dc.subject Hospitality management en
dc.subject Market segment of families with children en
dc.subject Marketing research en
dc.subject Spa en
dc.description.abstract The paper deals with a comprehensive range of hotel services for families with children at spa facilities of the Czech Republic, in line with current trends and requirements of this market segment. The main goal of this paper is to determine the preferences, needs and requirements of families with children in terms of amenities and services offer at spa hotels designated specifically for this target group. The secondary goal is to determine the current state of hotel services and facilities of Czech First Class hotels, which are the holders of the Baby Friendly Certificate. Subsequently, service offerings of these spa hotels are compared with the existing range of services for families with children in the selected Czech spas. In conclusion, based on the information obtained from the analyses and marketing research, a solution of the services portfolio intended for the market segment of families with children is recommended here using marketing mix as applied to tourism. © Foundation of International Studies and CSR, 2017. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007506
utb.identifier.obdid 43877461
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85029956522
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2017-10-16T14:43:40Z
dc.date.available 2017-10-16T14:43:40Z
dc.rights Attribution 3.0 Unported
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Jelínková, Darina
utb.contributor.internalauthor Tučková, Zuzana
utb.contributor.internalauthor Jurigová, Zuzana
utb.fulltext.affiliation Darina Jelínková Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech Republic, Email: djelinkova@fame.utb.cz Zuzana Tučková Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech Republic, Email: tuckova@fame.utb.cz Zuzana Jurigová Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech Republic, Email: zjurigova@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates January, 2017 1st Revision: March, 2017 Accepted: May, 2017
utb.fulltext.references Attl, P. (2011). Význam lázeňského cestovního ruchu pro regionální rozvoj. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. Attl, P., & Studnička, P. (2012). Financování českého lázeňství z prostředků Regionálních operačních programů Hradec, Králové: Gaudeamus. Česká televize. (1996-2016). Lázně zahajují sezonu, zájem o ně skokově vzrostl. Ceska televize.cz[online]. Rretrieved from http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1527122-lazne-zahajuji-sezonu-zajem-o-ne-skokove-vzrostl Chen, Chih-HungInformach; Wu, Ming-Hsuan; Huang, Yu-An; Cheng, Jen-Son. (2013), International Proceedings of Economics Development and Research; Singapore 67: 25-29. Singapore: IACSIT Press. Cohen, M., & Bodeker, G. (2008). Understanding the Global Spa Industry: Spa Management. Oxford: Elsevier. ČSOB. (2013). Výběr z průzkumu Index očekávání firem: Analýza stavu a očekávání v cestovním ruchu. Praha: Datank, s.r.o. Czech statistical office. (2012-2016). [online]. [cit. 2017-02-15]. Available at z: https://www.czso.cz/ ČSÚ. (2014). Demografická příručka 2013. Czso.cz[online]. [retrieved 2017-03-29]. Available from: https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-prirucka-2013-hjxznso9ab ČSÚ. (2015). Vydání a spotřeba domácností: Statistiky rodinných účtů. Praha: Czech Statistical Office. ISBN 978-80-250-2629-8. Czechtourism. (2005 - 2013). Domácí cestovní ruch v České republice. Czechtourism.cz[online]. [retrieved 2017-03-26]. Available from: http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/motivaceregiony.pdf Czechtourism. (2005 - 2013). IOP – Sběr dat – DCR – ČR. Czechtourism.cz[online]. [retrieved 2017-03-26]. Available from: http://www.czechtourism.cz/marketingoveaktivity/evropske-projekty/iop-sber-informaci-%E2%80%93-dcr-%E2%80%93-cr/ Czechtourism. (2005 - 2013). Motivace k návštěvě České republiky. Czechtourism.cz[online]. [retrieved 2017-03-26]. Available from: http://vyzkumy.czechtourism.cz/analyzy/0101_.pdf. Czechtourism. (2005 - 2013). Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch. Czechtourism.cz[online]. [retrieved 2017-03-26]. Available from: http://www.czechtourism.cz/getmedia/25fdb6e6-742a-471a-958ed874511a0c6a/12_01_15_zaverecna_zprava_2010_2014.pdf.aspx Czechtourism. (2011). Demografické změny a cestovní ruch. Czechtourism.cz[online]. [retrieved 2017-03-29]. Available from: http://vyzkumy.czechtourism.cz/#;q=demografick%C3%A9%20trendy;orderby=novinky Erdelia, G. et al. (2011). Romanian Spa tourism: A Communist Paradigm In a Post Communist Era. Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography, 5(2), 41‐56. Georgiev, G., & Vasileva, T. (2010). Conceptualization and classification of balneo, SPA and Wellness establishments in Bulgaria. UTMS Journal of Economics, 1(2), 37-44. Gúčik, Marian a kolektív. (2011). Marketing cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-89090-85-3. Hall, C.M. (2013). Medical Tourism: The Ethics, Regulation, and Marketing of Health Mobility. London: Routledge, ISBN: 978-0-415-66575-9. Herget, J., Petrů, Z., Abrhám, J. (2015). City branding and its economic impacts on tourism. Economics and Sociology, 8(1), 119-126. DOI: 10.14254/2071-789X.2015/8-1/9. Hesková, M. (2006). Cestovní ruch: pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha: Fortuna. ISBN 80-7168-948-3. Hörl, G. (2007). Definition Familotel - Kinderhotel – Familienhotel. In: Familienhotel [online]. June 15, 2007 [retrieved 2016-03-23]. Available from: http://familienhotel.blogspot.cz Indrová, J. et al. (2008). Cestovní ruch pro všechny: odborná školení a vzdělávání pracovníků zemní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu. Praha: MMR ČR. ISBN 978-80-7399-407-05. ING. (2014). Dovolená Čechů v roce 2014. Praha: PR agentura – Stance Communications. Jelínková, D. (2015). Projekt portfolia služeb pro tržní segment rodiny s dětmi v Lázně Luhačovice, a.s. Zlín. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky. Vedoucí diplomové práce Zuzana Tučková. Kostková, M., Němčanský M., & Torčíková, E. (2009). Management služeb cestovního ruchu. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. ISBN 978-80-7248-510-9. Linderová, I. (2008). Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica. ISSN 0139-8660. Molnár, C. (2010). Health Tourism in Hungary: History, its Revaluation and Tendencies. Journal of Tourism Challenges & Trends, 3(2), 101-114. Moraru, R. C., & Molnar, E. I. (2015). Relations, Assessment Methods Travel Industry. Knowledge Horizons. Economics, 7(4), 51-54. Nejdl, K. (2005). Lázeňství v České Republice na křižovatce svého vývoje. Czech Hospitality and Tourism Papers, 1(2), 8-18. Niemczyk, A. (2015). Family Decisions on the Tourist Market. Economics and Sociology, 8(3), 272-283. DOI: 10.14254/2071-789X.2015/8-3/19. Nykiel Ronald, A. (2007). Handbook of Marketing Research Methodologies for Hospitality and Tourism. New York: The Haworth Hospitality and Tourism Press. ISBN: 978-0-7890-3426-7. Orea Hotels. (2011-2015). Napsali o nás. Orea.cz [online]. [retrieved 2016-03-24]. Available from: http://www.orea.cz/cz/18.hotel-kde-se-deti-neboji Orieška, J. (2010). Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea servis. ISBN 978-80-85970-68-5. Palatková, M. (2006). Marketingová strategie destinace cestovního ruchu: jak získat více příjmů z cestovního ruchu. Praha: Grada. ISBN 80-247-1014-5. pdMEDIA s.r.o. (2003 - 2016). Cestovní ruch očekává oživení. Zlatakoruna.cz[online]. [retrieved 2015-03-29]. Available from: http://www.zlatakoruna.info/zpravy/nezivotni-pojisteni/cestovni-ruch-ocekava-oziveni Ryglová, K., M. Burian & I. Vajčnerová. (2011). Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha, Grada. ISBN 978-90-247-4039-3. Stanciulescu, G. C., Diaconescu, G. N., & Diaconescu, D. M. (2015). Health, SPA, Wellness tourism. What is the difference? Knowledge Horizons. Economics, 7(3), 158-161. Tabacchi, Mary. H. (2010), Current Research and Events in the Spa Industry. Cornell Hospitality Quarterly. 51, (1), 102-117. DOI: https://doi.org/10.1177/1938965509356684 Tučková, Z., Fialová, Š., & Strouhal, J. (2012). Health care systems: Some comparative analysis from Czech perspective. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science, 6(2), 297-304. ISSN 1998-0140 Tučková, Z., & Popesko, B. (2012). Utilization of process oriented costing systems in healthcare organizations. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science, 6(1), 200-208. ISSN 1998-0140. UNWTO et. ETC. (2010). Demographic Change and Tourism. Madrid. Úzis Čr. (2012). Lázeňská péče 2011: Zdravotnická statistika. Praha: ÚZIS ČR. Úzis Čr. (2015). Lázeňská péče 2014: Zdravotnická statistika. Praha: ÚZIS ČR. Vystoupil, J., Šauer, M., & Studnička, P. (2011). Analýza podpory rozvoje cestovního ruchu v České republice z Regionálních operačních programů v období říjen 2007 – červen 2010. Czech Hospitality and Tourism Papers, 7(12), 24-48. Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
utb.fulltext.sponsorship The author is thankful to the Internal Grant Agency of FaME TBU No. IGA/FaME/2017/017 (Economic sustainability in spa facilities) for financial support to carry out this research
utb.scopus.affiliation Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech Republic
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 3.0 Unported Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Unported