Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Construction of hierarchical CuO/Cu2O@NiCo2S4 Nanowire arrays on copper foam for high performance supercapacitor electrodes

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZHOU, Luoxiao, Ying HE, Congpu JIA, Vladimír PAVLÍNEK, Petr SÁHA a Qilin CHENG. Construction of hierarchical CuO/Cu2O@NiCo2S4 Nanowire arrays on copper foam for high performance supercapacitor electrodes. Nanomaterials [online]. 2017, vol. 7, iss. 9 [cit. 2024-02-27]. ISSN 2079-4991. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2079-4991/7/9/273/htm.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International