Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Electromagnetic compatibility of arduino development platform in near and far-field

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KOVÁŘ, Stanislav, Václav MACH, Jan VALOUCH a Milan ADÁMEK. Electromagnetic compatibility of arduino development platform in near and far-field. International Journal of Applied Engineering Research [online]. 2017, vol. 12, iss. 15, s. 5047-5052. [cit. 2023-06-11]. ISSN 0973-4562. Dostupné z: http://www.ripublication.com/ijaer17/ijaerv12n15_%20(45).pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-Noncommercial 2.5 India Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-Noncommercial 2.5 India