Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Co3O4@CoS core-shell nanosheets on carbon cloth for high performance supercapacitor electrodes

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
NING, Jinfeng, Tianyu ZHANG, Ying HE, Congpu JIA, Petr SÁHA a Qilin CHENG. Co3O4@CoS core-shell nanosheets on carbon cloth for high performance supercapacitor electrodes. Materials [online]. 2017, vol. 10, iss. 6 [cit. 2021-01-28]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1996-1944/10/6/608.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International