Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Structural, magnetic, optical, dielectric, electrical and modulus spectroscopic characteristics of ZnFe2O4 spinel ferrite nanoparticles synthesized via honey-mediated sol-gel combustion method

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
YADAV, Raghvendra Singh, Ivo KUŘITKA, Jarmila VILČÁKOVÁ, Pavel URBÁNEK, Michal MACHOVSKÝ, Milan MASAŘ a Martin HOLEK. Structural, magnetic, optical, dielectric, electrical and modulus spectroscopic characteristics of ZnFe2O4 spinel ferrite nanoparticles synthesized via honey-mediated sol-gel combustion method. Journal of Physics and Chemistry of Solids [online]. 2017, vol. 110, s. 87-99. [cit. 2022-12-04]. ISSN 0022-3697. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022369717303438.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články