TBU Publications
Repository of TBU Publications

Utilization of high performance liquid chromatography for determination of antioxidant capacity

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
SOCHOR, Jiří, Petr BABULA, Boris KRŠKA, Aleš HORNA, Ivo PROVAZNÍK, Jaromír HUBÁLEK a René KIZEK. Utilization of high performance liquid chromatography for determination of antioxidant capacity. In: X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků / 10th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists [online]. Masarykovy Univ: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 196-199.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles