Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Comparing border strategies for roaming particles on single and Multi-Swarm PSO

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KADAVÝ, Tomáš, Michal PLUHÁČEK, Adam VIKTORIN a Roman ŠENKEŘÍK. Comparing border strategies for roaming particles on single and Multi-Swarm PSO. In: Advances in Intelligent Systems and Computing [online]. Springer Verlag, 2017, s. 528-536. [cit. 2023-01-30]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57261-1_52.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články