Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Paper no P20: Surface modification of ITO-coated PET foil for material printing

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MAŠLÍK, Jan, Pavel URBÁNEK, Ivo KUŘITKA a Petr KRČMÁŘ. Paper no P20: Surface modification of ITO-coated PET foil for material printing. In: Digest of Technical Papers - SID International Symposium [online]. London: Blackwell Science, Ltd., 2013, s. 70-71. [cit. 2023-02-06]. ISSN 0097-966X. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sdtp.33/full.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články