Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
NEDVĚDOVÁ, Marie, Milan CHMELAŘ, Ivo PROVAZNÍK a Zdeněk ŘEZNÍČEK. Micro-pulse stimulation. In: Lecture Notes in Electrical Engineering [online]. Dubrovnik: Springer Verlag, 2018, s. 13-19. [cit. 2021-10-20]. ISSN 1876-1100. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-53934-8_2.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články