Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Determination of the uncertainties and the physiological similarities of family members by using the biometric device the broadway 3D

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TALANDOVÁ, Hana, Lukáš KRALÍK a Milan ADÁMEK. Determination of the uncertainties and the physiological similarities of family members by using the biometric device the broadway 3D. International Journal of Applied Engineering Research [online]. 2016, vol. 11, iss. 9, s. 6373-6375. [cit. 2024-03-03]. ISSN 0973-4562. Dostupné z: https://www.ripublication.com/Volume/ijaerv11n9.htm.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-Noncommercial 2.5 India Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-Noncommercial 2.5 India