Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Immunity of web camera against electrostatic discharge

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KOVÁŘ, Stanislav, Jan VALOUCH, Hana URBANČOKOVÁ a Milan ADÁMEK. Immunity of web camera against electrostatic discharge. International Journal of Applied Engineering Research [online]. 2016, vol. 11, iss. 9, s. 6342-6344. [cit. 2024-02-24]. ISSN 0973-4562. Dostupné z: https://www.ripublication.com/Volume/ijaerv11n9.htm.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-Noncommercial 2.5 India Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-Noncommercial 2.5 India