TBU Publications
Repository of TBU Publications

Absorpční kapacita strukturálních fondu (2007-2013): Typologie českých mikroregion

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Absorpční kapacita strukturálních fondu (2007-2013): Typologie českých mikroregion cs
dc.title Absorption capacity of structural funds (2007-2013): Typology of czech microregions en
dc.contributor.author Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Novosák, Jiří
dc.contributor.author Horváth, Peter
dc.contributor.author Novosáková, Jana
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration
dc.identifier.issn 1211-555X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2017
utb.relation.volume 24
utb.relation.issue 39
dc.citation.spage 28
dc.citation.epage 38
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher University of Pardubice
dc.subject Absorption capacity en
dc.subject Cluster analysis en
dc.subject Czech Republic en
dc.subject Structural funds en
dc.description.abstract The intent of this paper was to suggest a typology of Czech microregions based on the demand side of their structural funds (SF) absorption capacity in the programming period 2007-2013. Moreover, the demand side of SF absorption capacity of the so called microregions with concentrated state support was evaluated. Concerning the first intent of this paper, seven clusters of microregions were defined, using a new approach based on the following theoretically substantiated variables for operationalizing the demand side of SF absorption capacity - the number of project applications submitted for financing by SF, the amount of SF requested for one project application, and the share of project applications supported by SF. The relevance of these clusters was shown by the associations between their absorption capacity on the demand side and relative SF allocation. Concerning the second intent of this paper, it was shown that the so called microregions with concentrated state support are less likely to have high absorption capacity on the demand side compared with their not supported counterparts. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007229
utb.identifier.obdid 43876623
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85021070781
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2017-09-03T21:40:03Z
dc.date.available 2017-09-03T21:40:03Z
utb.contributor.internalauthor Hájek, Oldřich
utb.contributor.internalauthor Novosák, Jiří
utb.fulltext.affiliation Oldřich Hájek, Jiří Novosák, Peter Horváth, Jana Novosáková Kontaktní adresa Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139, 76001 Zlín, Česká republika E-mail: hajek@fame.utb.cz Tel. číslo: +420 576 032 410 Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139, 76001 Zlín, Česká republika E-mail: novosak@fame.utb.cz Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálných vied Bučianska 4A, 91701 Trnava, Slovensko E-mail: peter.horvath@ucm.sk Ing. Jana Novosáková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálných vied Bučianska 4A, 91701 Trnava, Slovensko E-mail: j.nekolova@seznam.cz
utb.fulltext.dates Received: 01. 01. 2017 Reviewed: 20. 01. 2017, 07. 02. 2017 Approved for publication: 20. 03. 2017
utb.fulltext.references Artelaris, P., Kallioras, D. Petrakos, G. (2010). Regional inequalities and convergence clubs in the European Union new member-states. Eastern Journal of European Studies, roč. 1, č. 1, s. 113-133. Bache, I. (2010). Partnership as an EU policy instrument: a political history. West European Politics, roč. 33, č. 1, s. 58-74. DOI 10.1080/01402380903354080. Banerjee, B., Jarmuzek, M. (2010). Economic growth and regional disparities in the Slovak Republic. Comparative Economics Studies, 2010, roč. 52, č. 3, s. 379-403. DOI 10.1057/ces.2010.13. Baun, M., Marek, D. (2002). Příprava České republiky na regionální politiku Evropské unie - regionalismus versus centralizace. Mezinárodní vztahy, roč. 37, č. 4, s. 68-86. Boldrin, M. (2002). Regional policies after the EU enlargement. V: Central and Eastern European Countries and the European Union. New York: Cambridge University Press, s. 365-386. Cace, C. et al. (2009). Absorption capacity of the structural funds. Integrating perspectives. Revista de cercetare şi intervenţie socială, roč. 27, č. 1, s. 7-28. Calinski, T., Harabasz, J. (1974). A dendrite method for cluster analysis. Communications in Statistics, roč. 3, č. 1, s. 1-27. DOI 10.1080/03610917408548446. CHurski, P. (2005). Problem areas in Poland in terms of the objectives of the European Union’s regional policy. European Planning Studies, roč. 13, č. 1, s. 45-72. DOI 10.1080/0965431042000312406. Czyz, T., Hauke, J. (2011). Evolution of regional disparities in Poland. Quaestiones Geographicae, roč. 30, č. 2, s. 35-48. DOI 10.2478/v10117-011-0016-y. ČSÚ (2016). Veřejná vdbvo2 [2016-20-12]. databáze VDB. [online]. Dostupné na: https://vdb.czso.cz/ Duran, M. (2014). The absorption capacity of Turkey for its use of the European Union pre-accession assistance. Bogazici Journal of Economics and Administrative Sciences, roč. 28, č. 1, s. 69-93. DOI 10.21773/boun.28.1.4. Ezcurra, R., Pascual, P. Rapún, M. (2007). The dynamics of regional disparities in Central and Eastern Europe during transition. European Planning Studies, roč. 15, č. 10, s. 1397-1421. DOI 10.1080/09654310701550850. Iatu, C., Alupului, C. (2011). Structural funds’ absorption in Romania: factor analysis of NUTS 3 level. Transformations in Business & Economics, roč. 10, č. 2b, s. 612-630. Jurevičienė, D., Pileckaitė, J. (2013). The impact of EU structural fund support and problems of its absorption. Business, Management and Education, roč. 11, č. 1, s. 1-18. DOI 10.3846/bme.2013.01. Kaufman, L., Rousseeuw, P. J. (2005). Finding Groups in Data. An Introduction to Cluster Analysis. Hoboken: John Wiley. Lorvi, K. (2013). Unpacking administrative capacity for the management of EU structural funds in small and large municipalities: the Estonian case. Halduskultuur – Administrative Culture, roč. 14, č. 1, s. 98-124. Marek, D., Baun, M. (2008). The Czech Republic. V: EU Cohesion Policy after Enlargement. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 165-186. Maier, K., Franke, D. (2015). Trendy prostorové sociálně-ekonomické polarizace v Česku 2001-2011. Czech Sociological Review, roč. 51, č. 1, s. 89-123. Meyers, L. S., Gamst, G., Guarino, A. J. (2013). Performing Data Analysis Using IBM SPSS. Hoboken: John Wiley. MMR (2016). DotaceEU.cz – Seznam příjemců. [online]. Dostupné na: http://www.dotaceeu.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu [2016-20-12]. Modranka, E. (2015). Spatial dependencies in the absorption of funds from Regional Operational Programmes on NUTS 3 regional level in Poland. Journal of Economics & Management, roč. 19, č. 1, s. 108-122. Mooi, E., Sarstedt, M. A (2011). Concise Guide to Market Research. Berlin: Springer. MPO (2016). Seznam podpořených projektů OPPI _ MPO. [online]. Dostupné na: http://www.mpo.cz/ dokument141459.html [2016-20-12]. MPSV (2016). Příspěvky prispapz [2016-20-12]. APZ. [online]. Dostupné na: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/ Novák, J., Netrdová, P. (2011). Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice. Czech Sociological Review, roč. 47, č. 4, s. 717-744. Pawlicz, A. (2014). Selected determinants of absorption of EU – tourism-related projects. The case of counties in West Pomerania and Lubuskie, Poland. Service Management, roč. 12, č. 1, s. 61-69. Popescu, A. S. (2015). The absorption capacity of European funds – concepts. Annals-Economy Series, roč. 18, č. 3, s. 119-125. Smetkowski, M. (2013). Regional disparities in Central and Eastern European countries: trends, drivers and prospects. Europe-Asia Studies, roč. 65, č. 8, s. 1529-1554. DOI 10.1080/09668136.2013.833038. Tatar, M. (2010). Estonian local government absorption capacity of European Union structural funds. Halduskultuur – Administrative Culture, roč. 11, č. 2, s. 202-226. Wokoun, R. (2007). Regionální a strukturální politika (politika soudržnosti) Evropské unie v programovém období 2007-2013. Urbanismus a územní rozvoj, roč. 10, č. 1, s. 3-7.
utb.fulltext.sponsorship Tento článek byl zpracován s podporou grantu číslo 16-22141S s názvem „Determinants of Spatial Allocation of EU Cohesion Policy Expenditures in the Context of Territorial Impact Assessment“, který byl poskytnut Grantovou agenturou České republiky. Autoři děkují za finanční podporu grantu. Autoři článku rovněž děkují Českému statistickému úřadu, pobočce ve Zlíně, za laskavé poskytnutí dat k výzkumu.
utb.scopus.affiliation Fakulta Managementu a Ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati Ve Zlíne, Mostní 5139, Zlín, Czech Republic; Fakulta Sociálných Vied, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda V Trnave, Bučianska 4A, Trnava, Slovakia
utb.fulltext.projects 16-22141S
Find Full text

Files in this item

Show simple item record