Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

ABA and BAB triblock copolymers based on 2-methyl-2-oxazoline and 2-n-propyl-2-oxazoline: Synthesis and thermoresponsive behavior in water

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZAHORANOVÁ, Anna, Miroslav MRLÍK, Katarína TOMANOVÁ, Juraj KRONEK a Robert LUXENHOFER. ABA and BAB triblock copolymers based on 2-methyl-2-oxazoline and 2-n-propyl-2-oxazoline: Synthesis and thermoresponsive behavior in water. Macromolecular Chemistry and Physics [online]. 2017, vol. 218, iss. 13 [cit. 2022-11-29]. ISSN 1022-1352. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/macp.201700031/full.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články