Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The impact of polymer grafting from a graphene oxide surface on its compatibility with a PDMS matrix and the light-induced actuation of the composites

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
OSIČKA, Josef, Markéta ILČÍKOVÁ, Miroslav MRLÍK, Antonín MINAŘÍK, Vladimír PAVLÍNEK a Jaroslav MOSNÁČEK. The impact of polymer grafting from a graphene oxide surface on its compatibility with a PDMS matrix and the light-induced actuation of the composites. Polymers [online]. 2017, vol. 9, iss. 7 [cit. 2023-01-28]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2073-4360/9/7/264/htm.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International