Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Acceleration of polylactide degradation under biotic and abiotic conditions through utilization of a new, experimental, highly compatible additive

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
STLOUKAL, Petr a Pavel KUCHARCZYK. Acceleration of polylactide degradation under biotic and abiotic conditions through utilization of a new, experimental, highly compatible additive. Polymer Degradation and Stability [online]. 2017, vol. 142, s. 217-225. [cit. 2021-09-18]. ISSN 0141-3910. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014139101730188X.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články