Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VIKTORIN, Adam, Roman ŠENKEŘÍK, Michal PLUHÁČEK a Tomáš KADAVÝ. Archive analysis in SHADE. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) [online]. Zakopane: Springer Verlag, 2017, s. 688-699. [cit. 2024-02-25]. ISSN 0302-9743. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59060-8_62.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články