TBU Publications
Repository of TBU Publications

Case study - Using HACCP by F&B manager and importance of insurance

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Case study - Using HACCP by F&B manager and importance of insurance en
dc.contributor.author Málek, Zdeněk
dc.contributor.author Lukášková, Eva
dc.contributor.author Pitrová, Kateřina
dc.contributor.author Velichová, Helena
dc.relation.ispartof Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth - Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2016
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-8-3
dc.date.issued 2016
dc.citation.spage 109
dc.citation.epage 118
dc.event.title 28th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth
dc.event.location Seville
utb.event.state-en Spain
utb.event.state-cs Španělsko
dc.event.sdate 2016-11-09
dc.event.edate 2016-11-10
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher International Business Information Management Association (IBIMA)
dc.relation.uri http://ibima.org/accepted-paper/case-study-using-haccp-by-fb-manager-and-importance-of-insurance/
dc.subject F&B manager en
dc.subject Food safety en
dc.subject HACCP en
dc.subject Insurance en
dc.description.abstract The article presents a case study of the use of the HACCP system for controlling the activities associated with food preparation in the selected operation. The HACCP system is an important tool for quality control of meals prepared by an F & B manager. The article presents a hazard analysis and determination of critical control points for the whole process of food preparation - from food intake, through their storage to their preparation. The work also presents a diagram of the spatial arrangement of the cuisine with incorporated symbols HACCP. Also insurance is presented here as an important tool for elimination of economic losses. en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007127
utb.identifier.obdid 43876958
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85013966102
utb.identifier.wok 000392785700012
utb.source d-scopus
dc.date.accessioned 2017-08-01T08:27:15Z
dc.date.available 2017-08-01T08:27:15Z
utb.contributor.internalauthor Pitrová, Kateřina
utb.fulltext.affiliation Zdeněk Málek, Department of Gastronomy, College of Business and Hotel Management, Bosonožská 9, 625 00 Brno, malek@hotskolabrno.cz Eva Lukášková, Department of Gastronomy, College of Business and Hotel Management, Bosonožská 9, 625 00 Brno, lukaskova@hotskolabrno.cz Kateřina Pitrová, Department of Environmental Security, Faculty of Logistics and Crisis Management, Tomas Bata University in Zlín, Nám T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, pitrova@flkr.utb.cz Helena Velichová, Department of Gastronomy, College of Business and Hotel Management, Bosonožská 9, 625 00 Brno, velichova@hotskolabrno.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references AIG. Pojištění kontaminace a stažení výrobku z trhu. [online]. © 2016, [cit. 2016-07-13]. Dostupné z: https://www.aig.cz/content/dam/aig/emea/czech-republic/documents/cs/marketing-materials/prod-profile-kontaminace-uprava.pdf Anon. Dokumentace zavedení systému HACCP: Stanovení kritických bodů. [Interní zdroj]. [cit 2015-03-01]. 2014 Codex Alimentarius: International Food Standards. About Codex [online]. © 2014, 24.1.2014 [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://www.codexalimentarius.org/about-codex/en/ KAMENÍK, Josef. Řízení kvality potravin živočišného původu. Vyd. 1. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2013, 192 s. ISBN 978-80-7305-647-6. KOUDELKOVÁ, Aneta. Analýza úrovně zajištění potravinové bezpečnosti v provozovně poskytující stravovací služby. Brno, [cit. 2015-03-01]. Dostupnost: VŠOH. Bakalá ř ská práce. Vysoká škola obchodní a hotelová Brno. LUKÁŠKOVÁ, Eva, VELICHOVÁ, Helena, TROJAN, Jakub. Analýza rizik zajišt ě ní potravinové bezpečnosti ČR. In Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovní. Uherské Hradiště : Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně , 2014, s. 1-444. ISBN 978-80-7454-413-2.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record