Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Structural, dielectric, electrical and magnetic properties of CuFe2O4 nanoparticles synthesized by honey mediated sol–gel combustion method and annealing effect

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
YADAV, Raghvendra Singh, Ivo KUŘITKA, Jarmila VILČÁKOVÁ, Jaromír HAVLICA, Jiří MÁSILKO, Lukáš KALINA, Jakub TKACZ, Miroslava HAJDÚCHOVÁ a Vojtech ENEV. Structural, dielectric, electrical and magnetic properties of CuFe2O4 nanoparticles synthesized by honey mediated sol–gel combustion method and annealing effect. Journal of Materials Science: Materials in Electronics [online]. 2017, vol. 28, iss. 8, s. 6245-6261. [cit. 2023-03-22]. ISSN 0957-4522. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-016-6305-4.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články