Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Comparison of self-regulation in children and adolescents in children's home and protective educational facility

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VÁVROVÁ, Soňa a Peter GAVORA. Comparison of self-regulation in children and adolescents in children's home and protective educational facility. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. Paris: Elsevier Science B.V., 2015, s. 2524-2531. [cit. 2023-06-09]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815009787.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International