Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Development of non-formal adult education in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KALENDA, Jan. Development of non-formal adult education in the Czech Republic. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. Paris: Elsevier Science B.V., 2015, s. 1077-1084. [cit. 2024-05-25]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815008496.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International