Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Children's concepts of how the digestive system works

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
WIEGEROVÁ, Adriana, Hana NAVRÁTILOVÁ a Andrea DALAJKOVÁ. Children's concepts of how the digestive system works. In: ICEEPSY 2016 - 7th International Conference on Education and Educational Conference [online]. Rhodes: Future Academy, 2016, s. 262-269. [cit. 2024-05-21]. ISSN 2357-1330. Dostupné z: http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/ICEEPSY_2016.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International