Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Micro-hardness of surface layer of irradiated polypropylene

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MAŇAS, David, Martin OVSÍK, Miroslav MAŇAS, Michal STANĚK, Lenka GAJZLEROVÁ, Martin MIZERA, Libor GABKO a Lenka HÝLOVÁ. Micro-hardness of surface layer of irradiated polypropylene. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Innovative Material Science and Technology (IMST 2016) [online]. Shenzhen: Atlantis Press, 2016, s. 130-134. [cit. 2020-10-21]. ISSN 1951-6851. Dostupné z: http://www.atlantis-press.com/php/pub.php?publication=imst-16&frame=http%3A//www.atlantis-press.com/php/paper-details.php%3Ffrom%3Dauthor+index%26id%3D25866223%26querystr%3Dauthorstr%253DH.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International