Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mechanical properties change of thermoplastic elastomer after using of different dosage of irradiation by beta rays

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MIZERA, Aleš, Miroslav MAŇAS, David MAŇAS, Pavel STOKLÁSEK, Martin BEDNAŘÍK a Lenka HÝLOVÁ. Mechanical properties change of thermoplastic elastomer after using of different dosage of irradiation by beta rays. In: MATEC Web of Conferences 20th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2016) [online]. Corfu: EDP Sciences, 2016 [cit. 2024-06-18]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2016/39/matecconf_cscc2016_02028/matecconf_cscc2016_02028.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International