Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Compact step down voltage converter constructed in terms of EMC

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
JANKŮ, Peter, Martin POSPÍŠILÍK a Tomáš DULÍK. Compact step down voltage converter constructed in terms of EMC. In: Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium [online]. Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2016, s. 514-523. [cit. 2023-06-11]. ISSN 1726-9679. Dostupné z: http://daaam.info/?page_id=8117.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International