Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Comparison of open-source CFD software for aerodynamic analysis of mini-UAV

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VOGELTANZ, Tomáš. Comparison of open-source CFD software for aerodynamic analysis of mini-UAV. In: AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference - Proceedings [online]. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2015, s. 5E31-5E315. [cit. 2024-07-14]. ISSN 2155-7195. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7311438/?arnumber=7311438&punumber%3D7301991%26filter%3DAND(p_IS_Number:7311321)%26pageNumber%3D5.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články