Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Professionalization of university students of pre-school education (through the views of students on pre-school and the family in the Czech Republic)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
WIEGEROVÁ, Adriana, Peter GAVORA a Michaela KANIOVÁ. Professionalization of university students of pre-school education (through the views of students on pre-school and the family in the Czech Republic). In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. Istanbul: Elsevier Science BV, 2016, s. 116-122. [cit. 2024-05-26]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816000665.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International