TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polohování dlouhodobě imobilních a terminálních pacientů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
KALA, Miroslav, Eva HRENÁKOVÁ, Petr SNOPEK a Zlatica DORKOVÁ. Polohování dlouhodobě imobilních a terminálních pacientů. Rehabilitace a Fyzikální Lékařství [online]. 2016, vol. 23, iss. 2, s. 96-100. [cit. 2024-05-24]. ISSN 1211-2658. Dostupné z: http://www.prolekare.cz/rehabilitace-fyzikalni-lekarstvi-clanek/polohovani-dlouhodobe-imobilnich-a-terminalnich-pacientu-58518.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles