TBU Publications
Repository of TBU Publications

Experimentování přes internet - možnost realizace laboratorních cvičení pro studenty se specifickými nároky

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Experimentování přes internet - možnost realizace laboratorních cvičení pro studenty se specifickými nároky cs
dc.title Experimenting through the Internet- the possibility of realization of laboratory exercises for students with special needs en
dc.contributor.author Ožvoldová, Miroslava
dc.contributor.author Gerhatová, Žaneta
dc.relation.ispartof SCO 2011: Sharable Content Objects
dc.identifier.isbn 978-80-210-5528-5
dc.date.issued 2011
dc.citation.spage 118
dc.citation.epage 124
dc.event.title 7th Annual Conference on the Electronic Support of Learning
dc.event.location Brno
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2011-06-22
dc.event.edate 2011-06-23
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Masarykova univerzita
dc.relation.uri https://www.muni.cz/press/research/publications/942707
dc.subject e-laboratoř cs
dc.subject projektové vyučování cs
dc.subject internet cs
dc.subject e-laboratory en
dc.subject project learning en
dc.subject internet en
dc.description.abstract Aktivní účast studentů se specifickými nároky na zvyšování kvalifikace v technickém vysokoškolském vzdělávání bylo donedávna neobvyklé. Jedním z důvodů byla nemožnost absolvovat experimentální měření v laboratořích univerzit. V současnosti existující vzdálené experimenty na internetu, které odstraňují bariéry pro handicapované studenty a poskytují netradiční možnost - realizovat laboratorní úlohy v libovolném čase a z kteréhokoliv místa, dokonce několikrát za sebou. Cílem příspěvku je na konkrétním příkladu projektového vyučování ukázat využití e - experimentů z e - laboratoře Katedry fyziky Pedagogické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě http://kf.truni.sk/remotelab. Současně prezentujeme metodiku práce se vzdálenými experimenty v bakalářském kurzu fyziky. cs
dc.description.abstract Active participation of students with special needs for skills improvement in technical higher education was rare until recently. One reason was their inability to complete the experimental measurements in university laboratories. The existing remote experiments on the Internet remove barriers for disabled students and provide an unconventional option - implement laboratory tasks anytime and anywhere, even several times. On specific example of project learning we want to demonstrate the utilization of e-experiments in e-Laboratory at Department of Physics Faculty of Education, University of Trnava accessible on http://kf.truni.sk/remotelab. At the same time we present the methodology, necessary for work with real remote experiments in undergraduate Physics course. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006728
utb.identifier.obdid 43866947
utb.identifier.wok 000379490300015
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2016-10-25T12:38:08Z
dc.date.available 2016-10-25T12:38:08Z
utb.contributor.internalauthor Ožvoldová, Miroslava
utb.contributor.internalauthor Gerhatová, Žaneta
Find Full text

Files in this item

Show simple item record