Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Self-regulation of behaviour in the context of peer pressure and risk behaviour

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KROUTILOVÁ NOVÁKOVÁ, Radana a Soňa VÁVROVÁ. Self-regulation of behaviour in the context of peer pressure and risk behaviour. In: 5th International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY) [online]. Kyrenia: Elsevier Science B.V., 2015, s. 158-165. [cit. 2024-05-19]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815001329.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International