Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Multicriteria evaluation of gifted students

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
DOSTÁL, Petr, Eva MACHŮ a Stanislav ŠKAPA. Multicriteria evaluation of gifted students. In: Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016 [online]. Milan: International Business Information Management Association, IBIMA, 2016, s. 262-268. [cit. 2024-06-16]. Dostupné z: http://ibima.org/accepted-paper/multicriteria-evaluation-of-gifted-students/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články