Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Conditions for testing electromagnetic susceptibility of electronic devices

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
URBANČOKOVÁ, Hana, Jan VALOUCH a Stanislav KOVÁŘ. Conditions for testing electromagnetic susceptibility of electronic devices. International Journal of Applied Engineering Research. 2016, vol. 11, iss. 16, s. 8987-8991. ISSN 0973-4562.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-Noncommercial 2.5 India Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-Noncommercial 2.5 India