Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠUSTEK, Michal, Miroslav MARCANÍK, Milan OPLUŠTIL a Zdeněk ÚŘEDNÍČEK. GPS protocols. International Journal of Applied Engineering Research. 2016, vol. 11, iss. 15, s. 8501-8506. ISSN 0973-4562.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-Noncommercial 2.5 India Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-Noncommercial 2.5 India