Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Evaluation of mechanical properties of surface layer injection molded polypropylene by nanoindentation test

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MAŇAS, David, Miroslav MRLÍK, Martin OVSÍK, Michal STANĚK, Pavel STOKLÁSEK, Tomáš FIALA a Lenka HÝLOVÁ. Evaluation of mechanical properties of surface layer injection molded polypropylene by nanoindentation test. In: Key Engineering Materials [online]. Galati: Trans Tech Publications Ltd., 2016, s. 86-90. [cit. 2021-09-24]. ISSN 1013-9826. Dostupné z: http://www.scientific.net/KEM.699.86.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články