Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Study on the time development of complex network for metaheuristic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŠENKEŘÍK, Roman, Adam VIKTORIN, Michal PLUHÁČEK, Jakub JANOŠTÍK a Zuzana KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ. Study on the time development of complex network for metaheuristic. In: Advances in Intelligent Systems and Computing [online]. Prague: Springer Verlag, 2016, s. 525-533. [cit. 2021-01-28]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-33625-1_47.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články