Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Lozi map generated initial population in analytical programming

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VIKTORIN, Adam, Michal PLUHÁČEK a Roman ŠENKEŘÍK. Lozi map generated initial population in analytical programming. In: Advances in Intelligent Systems and Computing [online]. Prague: Springer Verlag, 2016, s. 297-306. [cit. 2021-07-25]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-33625-1_27.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články