Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

High elastic polyurethane/carbon nanotube composite laminate for structure health monitoring by gain shifting of antenna sensing element

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
OLEJNÍK, Robert, Petr SLOBODIAN, Jiří MATYÁŠ a Dipak Gorakh BABAR. High elastic polyurethane/carbon nanotube composite laminate for structure health monitoring by gain shifting of antenna sensing element. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. Mykonos: Institute of Physics Publishing, 2016 [cit. 2024-05-18]. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/108/1/012024/meta.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported