Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Sensing element for detection of polar organic vapours on the base of polyaniline-composite - Effect of substrate surface area

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
OLEJNÍK, Robert, Dipak Gorakh BABAR, Petr SLOBODIAN a Jiří MATYÁŠ. Sensing element for detection of polar organic vapours on the base of polyaniline-composite - Effect of substrate surface area. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. Mykonos: Institute of Physics Publishing, 2016 [cit. 2024-05-27]. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/108/1/012006/meta.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported