Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Anneal-tuned structural, dielectric and electrical properties of ZnFe2O4 nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
YADAV, Raghvendra Singh, Jaromír HAVLICA, Jiří MÁSILKO, Jakub TKACZ, Ivo KUŘITKA a Jarmila VILČÁKOVÁ. Anneal-tuned structural, dielectric and electrical properties of ZnFe2O4 nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method. Journal of Materials Science: Materials in Electronics [online]. 2016, vol. 27, iss. 6, s. 5992-6002. [cit. 2024-07-14]. ISSN 0957-4522. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-016-4522-5.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články