Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Influence of temperature, pH and simulated biological solutions on swelling and structural properties of biomineralized (CaCO3) PVP-CMC hydrogel

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SHAH, Rushita, Nabanita SAHA a Petr SÁHA. Influence of temperature, pH and simulated biological solutions on swelling and structural properties of biomineralized (CaCO3) PVP-CMC hydrogel. Progress in Biomaterials [online]. 2015, vol. 4, iss. 2-4, s. 123-136. [cit. 2021-01-22]. ISSN 2194-0509. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s40204-015-0043-1.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International