Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Quantification of the filler flocculation process in natural rubber melts

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KADLČÁK, Jakub, Ivo KUŘITKA, Lewis B. TUNNICLIFFE a Roman ČERMÁK. Quantification of the filler flocculation process in natural rubber melts. In: Constitutive Models for Rubber IX - Proceedings of the 9th European Conference on Constitutive Models for Rubbers, ECCMR [online]. Prague: CRC Press/Balkema, 2015, s. 561-566. [cit. 2024-06-21]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Kadlcak/publication/294890562_Quantification_of_the_Filler_Flocculation_Process_in_Natural_Rubber_Melts/links/5719fbb908ae4d61805d777a.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články