TBU Publications
Repository of TBU Publications

Optimization of Helical Antenna Electromagnetic Pattern Field

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Optimization of Helical Antenna Electromagnetic Pattern Field en
dc.contributor.author Zelinka, Ivan
dc.relation.ispartof Studies in Fuzziness and Soft Computing
dc.identifier.isbn 3-540-20167-X
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 445
dc.citation.epage 454
dc.event.location New York, NY
utb.event.state-en United States
utb.event.state-cs Spojené státy americké
dc.type bookPart
dc.language.iso en
dc.publisher Springer-Verlag
dc.subject SOMA en
dc.subject Migrating Algorithm en
dc.description.abstract Kapitola popisuje nový evoluční algoritmus SOMA - Samoorganizující se migrační algoritmus. Jsou zde popsány a vysvětleny principy SOMA zahrnující příklady z inženýrské praxe, které mohou být SOMA řešeny. Zde je popsána podrobně konkrétní příklad - optimalizace antény. cs
dc.description.abstract This chapter is introducing a novelty evolutionary algorithm SOMA - Self Organizing Migrating Algorithm. Principles of SOMA are described and explained here including examples of engineering problems which can be solved by SOMA. Here is described step by step concrete example - optimization of helical antenna electromagnetic pattern field. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006158
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502383!RIV/2005/GA0/281105/N
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:52Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:52Z
dc.description.sponsorship P(GA102/02/0204), P(GA102/03/0070), Z(MSM 265200014)
utb.identifier.utb-sysno 24837
utb.identifier.nkp 3655483
utb.contributor.internalauthor Zelinka, Ivan
riv.obor JD
utb.fulltext.affiliation Ivan Zelinka
utb.fulltext.dates -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record