TBU Publications
Repository of TBU Publications

Čištění odpadních vod pomocí biologické oxidace

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Čištění odpadních vod pomocí biologické oxidace cs
dc.title Treatment of waste water by biological oxidation en
dc.contributor.author Mukhopadhyay, S. N.
dc.contributor.author Saha, Nabanita
dc.relation.ispartof Advanced Process Biotechnology
dc.identifier.isbn 81-309-0158-7
dc.date.issued 2005
dc.citation.spage 289
dc.citation.epage 299
dc.event.location New Delhi
utb.event.state-en India
utb.event.state-cs Indie
dc.type bookPart
dc.language.iso en
dc.publisher Viva Books Private Limited
dc.subject Biological oxidation en
dc.subject oxic digestion en
dc.subject anaerobic digestion en
dc.subject primary treatment en
dc.description.abstract V kapitole této knihy je hlavně popsána problematika využívání vody a produkce vod odpadních a jejich čištění. Viz. aerobní metabolizmus, primární a sekundární čištění, stékací filtry, aktivační nádrže, anaerobní metabolizmus, rybníky a laguny. Speciáliní pozornost je věnována anarobním systémům. cs
dc.description.abstract In this chapter of the book, it is mainly described about the use of water, generation of waste waters and their treatments viz: Oxic Digestion, Primary Traetment, Secondary Treatment, Trickling Filters, Activated Sludge Tanks, Anaerobic Digesters, Pond and Lagoons.Special attention was given on Anaerobic Digestion Systems. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006145
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503776!RIV06-MSM-28110___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:50Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:50Z
dc.description.sponsorship Z(MSM7088352101)
utb.contributor.internalauthor Saha, Nabanita
riv.obor EI
utb.fulltext.affiliation S. N. Mukhopadhyay, N. Saha
utb.fulltext.dates -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record