TBU Publications
Repository of TBU Publications

Pokrok v modelování polymerních procesů v oblasti nelineární viskoelasticity s ohledem na tokové nestability volného povrchu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Pokrok v modelování polymerních procesů v oblasti nelineární viskoelasticity s ohledem na tokové nestability volného povrchu cs
dc.title Progress in strongly nonlinear viscoelastic modeling of polymer processing with respect to free surface flow instabilities en
dc.contributor.author Zatloukal, Martin
dc.contributor.author Chaloupková, Kateřina
dc.contributor.author Kolařík, Roman
dc.contributor.author Martyn, Mike
dc.contributor.author Coates, Phil D.
dc.relation.ispartof Polymer Process Engineering 07: Enhanced Polymer Processing
dc.identifier.isbn 1-85143-248-5
dc.date.issued 2007
dc.citation.spage 176
dc.citation.epage 232
dc.event.location Bradford
utb.event.state-en United Kingdom
utb.event.state-cs Spojené království
dc.type bookPart
dc.language.iso en
dc.publisher University of Bradford
dc.subject Polymer en
dc.subject flow instabilities en
dc.subject film blowing en
dc.subject die drool en
dc.subject coextrusion en
dc.subject modeling of polymer processing en
dc.description.abstract Vliv zpracovatelských podmínek, designu zařízení a materiálových charakteristik na stabilitu toku uvnitř a vně vytlačovacích hlav byl zkoumán teoreticky na základě metody konečných prvků a variačních principů. Teoretické predikce byly následně porovnány a diskutovány s korespondujícími experimentálními daty. Zvláštní pozornost byla věnována jevu 'die drool' (Část A), nestabilitám při vyfukování (Část B-C) a koextruzním meziplošným nestabilitám (Část D). cs
dc.description.abstract The effect of processing conditions, die design and material characteristics on the flow stability in both, extrusion dies and post die areas has been investigated theoretically by using Finite Element Method or variational principles and the theoretical predictions were compared with the corresponding experimental data. The specific attention has been paid to die drool phenomenon (Part A), film blowing instabilities (Part B-C) and coextrusion interfacial instabilities (Part D). en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006140
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505420!RIV08-MSM-28110___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:50Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:50Z
dc.description.sponsorship P(GA103/06/1033), Z(MSM7088352101)
utb.contributor.internalauthor Zatloukal, Martin
utb.contributor.internalauthor Chaloupková, Kateřina
utb.contributor.internalauthor Kolařík, Roman
riv.obor CD
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record