TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vážná hudba na internetu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vážná hudba na internetu cs
dc.title Classical Music on Internet en
dc.contributor.author Bačuvčík, Radim
dc.relation.ispartof Tradiční a nové v marketingové komunikaci
dc.identifier.isbn 978-80-87500-04-0
dc.date.issued 2011
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Internet en
dc.subject arts marketing en
dc.subject music marketing en
dc.subject classical music en
dc.description.abstract Kapitola se zabývá možnostmi využití internetu jako dynamicky se rozvíjejícího média při marketingové komunikaci a propagaci vážné hudby. Všímá si způsobu, jakým hudební instituce, osobnosti z oblasti vážné hudby a především její příznivci v současné době s internetem pracují, srovnává tento stav se situací před třemi lety a naznačuje možnosti jeho využití v budoucnosti. cs
dc.description.abstract The chapter deals with the possibilities of dynamically developing internet communication as a media of marketing communication and promotion of the classical music. It demonstrates some examples of today’s music institutions’, classical music celebrities’ and music listeners’ using of internet, compares it with the situation three years ago and discusses the possibilities of using internet in promotion of classical music in the future. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006038
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/11:43866325!RIV12-MSM-28130___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:37Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:37Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 218
utb.identifier.utb-sysno 63400
utb.identifier.nkp 4922648
utb.contributor.internalauthor Bačuvčík, Radim
riv.obor AJ
Find Full text

Files in this item

Show simple item record