TBU Publications
Repository of TBU Publications

Alternativní marketingové strategie při prodeji hudby

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Alternativní marketingové strategie při prodeji hudby cs
dc.title Alternative Marketing Strategies for the Sale of Music en
dc.contributor.author Šilhavík, Jakub
dc.contributor.author Bačuvčík, Radim
dc.relation.ispartof Globální a lokální v marketingové komunikaci
dc.identifier.isbn 978-80-87500-36-1
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 86
dc.citation.epage 98
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Music en
dc.subject music industry en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing strategies en
dc.subject internet en
dc.description.abstract Kapitola analyzuje alternativní marketingové strategie, které použili zahraniční i čeští hudebníci v několika posledních letech. Ve stručnosti je zde představen vývoj hudebního průmyslu s akcentem na jeho současnou situaci. Hlavní důraz je kladen na porovnání alternativních marketingových strategií ve světovém i českém hudebním průmyslu a nalezení odlišností vůči běžnému marketingu a propagaci hudebních nahrávek. Strategie jsou hodnoceny podle prodejnosti hudby a různých dalších dostupných údajů a faktorů. V závěru kapitola nabízí obecné shrnutí a doporučení pro marketing a propagaci hudebních nahrávek. cs
dc.description.abstract The chapter analyses the alternative marketing strategies used by several foreign and Czech musicians in recent years. In short, the development of the music industry with emphasis on its current state is introduced. The main part is devoted to a comparison of alternative marketing strategies in the global and Czech music industry and finding the differences between common and alternative marketing strategies in music recordings’ promotion. The strategies are evaluated based on the sales performance of the music and various other aspects. The chapter concludes the summary and several recommendations regarding music marketing and promotion. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005876
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/13:43870539!RIV14-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43870824
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:16Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:16Z
dc.description.sponsorship I
dc.format.extent 136
utb.identifier.nkp 5810872
utb.contributor.internalauthor Bačuvčík, Radim
riv.obor AJ
Find Full text

Files in this item

Show simple item record