TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vztah studentů a mladých pracujících ke kulturním produktům

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vztah studentů a mladých pracujících ke kulturním produktům cs
dc.title Attitudes of Students and Young Working People to Cultural Products en
dc.contributor.author Bačuvčík, Radim
dc.relation.ispartof Mládí a zralost v marketingové komunikaci
dc.identifier.isbn 978-80-87500-50-7
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 25
dc.citation.epage 37
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Marketing en
dc.subject Leisure Time en
dc.subject Art en
dc.subject Culture en
dc.description.abstract Kapitola se zabývá nákupním chováním mladých lidí ve věku 12 – 29 let na trzích kulturních produktů nebo volnočasových aktivit. Studie pracuje s výběrem kulturních produktů – kulturními akcemi (divadlo, kino, muzea, koncerty vážné hudby), vztahem ke knihám (nákup, půjčování) a nahrávkám filmů a populární hudby (nákup nosičů, kopírování elektronických formátů). Je zaměřena na potenciální změnu v nákupním chování, která se může objevit v době, kdy člověk přestane studovat a začne pracovat. Tato změna je zkoumána v souvislosti se stupněm či typem vzdělání. cs
dc.description.abstract This chapter is focused to the buying behavior of young people aged 12 to 29 on cultural goods or leisure time activities markets. The study works with the selection of cultural products – cultural events (theatre, cinema, museum, concerts of classical music), manipulation with books (buying, borrowing) and with recordings of movies and popular music (buying the hard media and copying the electronic media). It is focused to a potential change in buying behavior which may occur in the time of finishing the school and starting working. This change is examined from the point of view of the education provided to particular groups of the public. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005874
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/14:43872233!RIV15-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43872583
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:16Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:16Z
dc.description.sponsorship I
dc.format.extent 160
utb.identifier.utb-sysno 83505
utb.identifier.nkp 6372024
utb.contributor.internalauthor Bačuvčík, Radim
riv.obor AO
Find Full text

Files in this item

Show simple item record