TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vzdělávání a uplatnitelnost kreativní třídy na trhu práce - Vliv systému vzdělávání v oblasti kultury na rozvoj krerativních průmyslů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vzdělávání a uplatnitelnost kreativní třídy na trhu práce - Vliv systému vzdělávání v oblasti kultury na rozvoj krerativních průmyslů cs
dc.title Education and applicability of the creative class in the labor market - Effect of education in the field of culture on the development of industries krerativních en
dc.contributor.author Soukalová, Radomila
dc.relation.ispartof Kreativní třída: talent vs. bohatství
dc.identifier.isbn 978-80-87500-48-4
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 9
dc.citation.epage 23
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBum
dc.subject industries en
dc.subject development en
dc.subject the en
dc.subject culture en
dc.subject field en
dc.subject education en
dc.subject Effect en
dc.subject market en
dc.subject labor en
dc.subject class en
dc.subject creative en
dc.subject applicability en
dc.subject and en
dc.subject Education en
dc.description.abstract Kapitola je obsahově zaměřena na rozpoznání existujícího vztahu mezi podporou kultury ve vzdělávacích systémech a rozvojem kreativní třídy a kreativního průmyslu v jednotlivých státech. Metodologicky je zde použita srovnávací analýza informací zjištěných na běžně dostupných informačních webových stránkách odpovídajících institucí jednotlivých států. V závěru studie jsou formulovány teze shrnující příležitosti a východiska pro rozvoj kreativní třídy a kreativních průmyslů ve státech Visegradské čtyřky. cs
dc.description.abstract This chapter is devoted to an identification of existing relationship between the promotion of culture in educational systems and the development of the creative class and industries in particular countries. A comparative analysis of information collected on available websites regarding national institutions was chosen as a methodological approach. The chapter concludes by summarizing opportunities and basis for the creative class and creative industries development in countries of the Visegrad Four. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005873
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28130/14:43872156!RIV15-MSM-28130___
utb.identifier.obdid 43872468
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:15Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:15Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 99
utb.identifier.nkp 6601832
utb.contributor.internalauthor Soukalová, Radomila
riv.obor AE
utb.fulltext.affiliation Radomila Soukalová
utb.fulltext.dates -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record